Untitled Document

 

En kaptein i fremmedlegionen ble overført til en garnison langt ute i ørkenen. På sin vandring rundt for å bli kjent i leiren, la han merke til en gammel, sliten kamel som var bundet fast til en av kasernene. Han spurte en sersjant hva kamelen var til. ''Vel,'' sa sersjanten, ''du vet at vi er rimelig langt unna det meste, og soldatene har jo sine drifter, så når de er nødne, så... eh.... har vi kamelen.'' ''Ja, hvis det er bra for moralen så er det helt i orden for meg,'' sa kapteinen.

Etter å ha vært i leiren i 6 måneder klarte ikke kapteinen å holde seg lenger, så han kommanderte sersjanten til å hente kamelen til ham. Sersjanten trakk på skuldrene og førte kamelen bort til kapteinen. Kapteinen hentet seg en stol, stilte den bak kamelen og klatret opp...

Etter en stund ble han ferdig, og krabbet fornøyd ned fra stolen og knappet igjen buksesmekken. Han så bort på sersjanten, rettet opp ryggen, kneiste med nakken og spurte:
''Nå? Gjorde jeg det like bra som soldatene?''
''Vel, kaptein,'' svarte sersjanten, ''vanligvis bruker de bare kamelen til å komme seg ned til byen...''

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------